mgr Paulina Padzik-Staciwa

Dyplomowany psychoterapeuta.
Absolwentka psychologii na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego (2012 r.).
W 2018 r. ukończyła 4-letnią specjalizację z psychoterapii w Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (szkolenie do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne). Członek Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP. We wrześniu br. rozpoczyna roczne przygotowanie z zakresu psychoterapii psychoanalitycznej w Instytucie Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal w Warszawie.

Pracuje w podejściu psychodynamicznym, w swojej pracy korzysta z założeń teorii psychoanalitycznych.

Prowadzi psychoterapię indywidualną – krótko oraz długoterminową – dorosłych, młodzieży oraz par. Wierzy, że skuteczna psychoterapia polega na rozpoznaniu przyczyn problemów, pracy nad zrozumieniem sposobu myślenia i odczuwania pacjenta oraz nauce zmiany sposobu funkcjonowania.

Prowadzi konsultacje psychologiczne dla osób LGBT +.

Doświadczenie zdobywała w oddziałach szpitala psychiatrycznego – SPZOZ im. dr J. Babińskiego w Łodzi, poradniach zdrowia psychicznego, psychologicznych oraz w gabinetach prywatnych. Przez 3 lata współprowadziła analityczną grupę terapeutyczną prowadzoną zgodnie z założeniami Instytutu Analizy Grupowej Rasztów w Warszawie.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji w Krakowie u superwizora Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. dr Hanny Segal oraz w Łodzi u superwizora-aplikanta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Więcej