mgr Małgorzata Pietrzyk

Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Łódzkim,  w 2001 roku uzyskała II stopień specjalizacji z psychologii klinicznej człowieka dorosłego. Posiada Certified Practitioner of Art of Neuro-Linguistic Programming. W 1997r ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie psychoterapii do certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od 1997r pełni funkcję biegłego Sądu Okręgowego w Łodzi.
Pracowała na Oddziale Psychiatryczynym (18 lat), w Ośrodku Terapeutycznym (OHP), na Oddziale Chirurgii Onkologicznej i Chemioterapii MSW oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego APS Medica. Zajmuje się diagnostyką psychologiczną, psychoterapią indywidualną osób w kryzysach życiowych i rozwojowych, z trudnościami interpersonalnymi i w związkach, z problemami neurotycznymi, lękowymi, depresyjnymi oraz terapią kryzysową osób z chorobą nowotworową. Posiada doświadczenie w prowadzeniu treningów interpersonalnych, asertywności i doskonalenia zawodowego.

Więcej

mgr Jakub Rychter

Psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Pracuje z klientami indywidualnymi, małżeństwami i rodzinami. Zajmuje się problemami uzależnień chemicznych (alkohol, narkotyki, nikotyna, dopalacze) oraz behawioralnych (hazard, internet). Pracuje również z osobami cierpiącymi na depresję, zaburzenia lękowe oraz doświadczającymi problemów w komunikacji interpersonalnej w związku lub rodzinie.

Więcej

mgr Renata Kobza

Psycholog, psychoterapeutka, certyfikowana specjalistka terapii uzależnień. Od ponad dziesięciu lat pracuje z osobami uzależnionymi oraz ich rodzinami (w tym z osobami z tzw. podwójną diagnozą, osobami z syndromem DDA), a także z osobami poszukującymi pomocy w związku z depresją, lękiem, zaburzeniami odżywiania, kryzysem życiowym, problemami w relacjach interpersonalnych i związkach. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując m.in. w Poradni Leczenia Uzależnień od Narkotyków i Innych Środków Psychoaktywnych, w Oddziale terapii dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi innymi zaburzeniami psychicznymi w szpitalu im. J. Babińskiego. Od kilku lat związana zawodowo z poradnią APS-MEDICA w Łodzi. Ukończyła liczne szkolenia m.in. Kurs Terapii Rodzin Instytutu Ericksonowskiego, Studium Przeciwdziałania Krzywdzeniu Dzieciom, Kurs Racjonalnej Terapii Zachowania. Aktualnie jest w trakcie całościowego czteroletniego kursu psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Więcej

mgr Paulina Padzik-Staciwa

Dyplomowany psychoterapeuta.
Absolwentka psychologii na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego (2012 r.).
W 2018 r. ukończyła 4-letnią specjalizację z psychoterapii w Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (szkolenie do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne). Członek Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP. We wrześniu br. rozpoczyna roczne przygotowanie z zakresu psychoterapii psychoanalitycznej w Instytucie Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal w Warszawie.

Pracuje w podejściu psychodynamicznym, w swojej pracy korzysta z założeń teorii psychoanalitycznych.

Prowadzi psychoterapię indywidualną – krótko oraz długoterminową – dorosłych, młodzieży oraz par. Wierzy, że skuteczna psychoterapia polega na rozpoznaniu przyczyn problemów, pracy nad zrozumieniem sposobu myślenia i odczuwania pacjenta oraz nauce zmiany sposobu funkcjonowania.

Prowadzi konsultacje psychologiczne dla osób LGBT +.

Doświadczenie zdobywała w oddziałach szpitala psychiatrycznego – SPZOZ im. dr J. Babińskiego w Łodzi, poradniach zdrowia psychicznego, psychologicznych oraz w gabinetach prywatnych. Przez 3 lata współprowadziła analityczną grupę terapeutyczną prowadzoną zgodnie z założeniami Instytutu Analizy Grupowej Rasztów w Warszawie.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji w Krakowie u superwizora Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. dr Hanny Segal oraz w Łodzi u superwizora-aplikanta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Więcej

mgr Katarzyna Rybczyńska

Psycholog, psychoterapeuta i certyfikowany analitykie grupowy, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego oraz Instytutu Analizy Grupowej Rasztów. Specjalista psychologii klinicznej.

Posiada Certyfikat Analityka Grupowego, a takżeCertyfikat PsychoterapeutySekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Doświadczenie i wiedzę zdobywała pracując przez 14 lat w Szpitalu im. Babińskiego w Łodzi.  Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Pracuje w podejściu psychodynamicznym.

Jest również aplikantem superwizorem psychoterapii w Polskim Towarzystwie Psychologicznym.

mgr Julia Sałasińska

Magister psychologii, certyfikowany specjalista terapii uzależnień. Od ponad dziesięciu lat pracuje z osobami uzależnionymi oraz ich rodzinami (w tym z osobami z tzw.podwójną diagnozą), a także z osobami poszukującymi pomocy w związku z depresją, lękiem, bulimią, kryzysem życiowym, problemami w relacjach interpersonalnych i związkach. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując m.in.w Wojewódzkim Ośrodku Leczenia Uzależnień, Poradni Leczenia Uzależnień od Narkotyków i Innych Środków Psychoaktywnych, na oddziale Leczenia Uzależnienia od Alkoholu w szpitalu im. J. Babińskiego, a także w PZP Synapsis i NZOZ APS Medica (wszystkie w Łodzi).
Oprócz objawów stara się zawsze widzieć człowieka i traktować jego problemy w sposób całościowy wierząc, że najlepsze efekty w terapii osiąga się na bazie wspierającej, bezpiecznej i pełnej szacunku relacji między pacjentem a terapeutą.
Swoją pracę poddaje regularnej superwizji
.

Więcej

 

mgr Joanna Kaczmarek

Absolwentka Psychologii Stosowanej oraz Kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim. Swoje życie zawodowe związała z psychologią.

Ukończyła Studium Pomocy Psychologicznej w Warszawie i Studium Terapii Uzależnień w Broku, zakończone zdobyciem certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień (nr certyfikatu 880).

Absolwentka Studium Nauczycielskiego MBSR Polskiego Instytutu Mindfulness w Warszawie, akredytowanego przez Institute for Mindfulness-Based Approaches (Niemcy). Od 2017r. certyfikowana nauczycielka Mindfulness/Uważność. Prowadzi 8-tygodniowe Kursy Redukcji Stresu w oparciu o Medytację Uważności/Mindfulness, jak i 8-tygodniowe Kursy Zapobiegania Nawrotom w Uzależnieniach w oparciu o Mindfulness.

Doświadczenie zawodowe zdobywała zarówno w placówkach stacjonarnych, jak i ambulatoryjnych (Wojewódzki Szpital w Bełchatowie, Wojewódzki Ośrodek Leczenia Uzależnień, Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej, APS Medica w Łodzi). Współpracowała z domem samotnej matki, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, a w ramach projektu finansowanego przez UE prowadziła zajęcia dla osób bezrobotnych wychodzących z bezdomności.

Prowadzi sesje terapii grupowej, indywidualnej oraz par. Pracuje pod superwizją.

Więcej

dr n. med. Sławomir Szubert

Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, specjalista w zakresie psychiatrii oraz doktora nauk medycznych. Przez 20 lat pracował w Klinice Psychiatrycznej zajmując się pracą naukowo-dydaktyczną i leczeniem chorych. Przez ponad dwadzieścia lat praktykuje jako psychiatra w licznych placówkach lecznictwa ambulatoryjnego, zajmując się terapią różnego typu zaburzeń psychicznych. Przez wiele lat pracował również w placówkach opiekuńczych i środowiskowych zajmując się problematyką zaburzeń wieku podeszłego oraz zaburzeniami psychicznymi u osób upośledzonych umysłowo. Posiada bogate doświadczenie w pracy klinicznej z pacjentami cierpiącymi z powodu zaburzeń lękowych i depresyjnych. Prowadzi kompleksową terapię osób dorosłych. Obecnie jest w trakcie kursu Terapii Behawioralno- Poznawczej.

Więcej

dr n. med. Anna Ryś

Doktor nauk medycznych, lekarz specjalista psychiatra. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, od 2005 roku pracuje w zawodzie psychiatry.
Posiada bogate doświadczenie w pracy klinicznej: praca w Szpitalu Psychiatrycznym przy ul. Aleksandrowskiej w Łodzi oraz w poradniach zdrowia psychicznego.
W 2008 uzyskała tytuł doktora nauk medycznych w dziedzinie psychiatrii, pisząc pracę dotyczącą stężenia interleukin u kobiet z depresją oraz u kobiet z depresją i nowotworem piersi.
Zajmuje się leczeniem osób z zaburzeniami psychicznymi, obecnie jest w trakcie 4-letniego Szkolenia w Terapii Poznawczo-Behawioralnej.
W 2011 roku założyła Poradnię Zdrowia Psychicznego, w której wraz z pracującym zespołem lekarzy, psychologów i terapeutów, zajmując się leczeniem osób chorych psychicznie w tym osób leczących się z powodu problemów emocjonalnych takich, jak depresja, żałoba, problemy z pamięcią, otępienie, zaburzenia nerwicowe, lękowe, problemy ze snem, uzależnienie od alkoholu. Konsultuje pacjentów w Domu Pomocy Społecznej, Środowiskowym Domu Samopomocy.
Oprócz standardowych metod farmakoterapeutycznych w swojej pracy stosuje elementy pracy terapeutycznej, mając na celu skuteczną poprawę jakości życia pacjenta.

Więcej

dr n. med. Anna Miodek

Absolwentka Akademii Medycznej w Łodzi w 2002 roku. Po ukończeniu stażu podyplomowego rozpoczęła pracę w Specjalistycznym Psychiatrycznym ZOZ w Łodzi na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym Męskim oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego.
W 2008 roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie psychiatrii. Po uzyskaniu tytułu specjalisty psychiatry w 2010 roku prowadziła jako p.o. ordynatora oddział męski, w którym były wykonywane świadczenia dla mężczyzn skierowanych na wniosek Sądu celem realizacji środka zabezpieczającego o podstawowym stopniu zabezpieczenia. W 2012 r. została ustanowiona biegłym sądowym z zakresu psychiatrii przy Sądzie Okręgowym w Łodzi. W 2014 roku ukończyła Roczne Szkolenie w Terapii Poznawczo-Behawioralnej Zaburzeń Osób Dorosłych i kontynuuje szkolenie w tym zakresie.
W ramach praktyki indywidualnej przeprowadza konsultacje psychiatryczne w Poradniach Zdrowia Psychicznego, Poradniach Leczenia Uzależnień oraz Domach Pomocy Społecznej. Jest Członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Zajmuje się kompleksowym rozpoznawaniem i leczeniem zaburzeń psychicznych. W trakcie pracy w oddziale psychiatrycznym szkoliła lekarzy w trakcie stażu z psychiatrii. Nieustannie pogłębia swoją wiedzę uczestnicząc w licznych zjazdach, warsztatach i konferencjach z psychiatrii oraz innych dziedzin medycyny.
W procesie leczenia oprócz standardowej farmakoterapii stosuje elementy pracy psychoterapeutycznej celem poprawy funkcjonowania pacjenta.

Więcej

PUBLIKACJE NAUKOWE:
1. Miodek A, Szemraj P, Kocur J, Ryś A. Depresja maskowana – historia i współczesność. Pol. Merk. Lek. 2007; XXIII(133):78-80;
2. Ryś A, Miodek A, Szemraj P, Szemraj J, Kocur J. Immunologiczne i endokrynologiczne aspekty patogenezy depresji. Postępy Psychiatrii i Neurologii. 2007;16(4):335-337;
3. Ryś A, Miodek A, Szemraj P, Szemraj J, Kocur J. Interleukina-6 – jej funkcje, wpływ na zaburzenia nastroju i inne procesy chorobowe. Postępy Psychiatrii i Neurologii. 2007;16(4):331-334;
4. Ryś A, Miodek A, Szemraj P, Ławniczek-Kamińska R, Wawrzyniak Z. Koincydencja schizofrenii i guza mózgu czy objawy schizofrenopodobna maskujące guz – opis przypadku. Badania Nad Schizofrenią. 2006; 168-175