dr n. med. Anna Miodek

Anna Miodek – ZnanyLekarz.pl

Absolwentka Akademii Medycznej w Łodzi w 2002 roku. Po ukończeniu stażu podyplomowego rozpoczęła pracę w Specjalistycznym Psychiatrycznym ZOZ w Łodzi na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym Męskim oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego.
W 2008 roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie psychiatrii. Po uzyskaniu tytułu specjalisty psychiatry w 2010 roku prowadziła jako p.o. ordynatora oddział męski, w którym były wykonywane świadczenia dla mężczyzn skierowanych na wniosek Sądu celem realizacji środka zabezpieczającego o podstawowym stopniu zabezpieczenia. W 2012 r. została ustanowiona biegłym sądowym z zakresu psychiatrii przy Sądzie Okręgowym w Łodzi. W 2014 roku ukończyła Roczne Szkolenie w Terapii Poznawczo-Behawioralnej Zaburzeń Osób Dorosłych i kontynuuje szkolenie w tym zakresie.
W ramach praktyki indywidualnej przeprowadza konsultacje psychiatryczne w Poradniach Zdrowia Psychicznego, Poradniach Leczenia Uzależnień oraz Domach Pomocy Społecznej. Jest Członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Zajmuje się kompleksowym rozpoznawaniem i leczeniem zaburzeń psychicznych. W trakcie pracy w oddziale psychiatrycznym szkoliła lekarzy w trakcie stażu z psychiatrii. Nieustannie pogłębia swoją wiedzę uczestnicząc w licznych zjazdach, warsztatach i konferencjach z psychiatrii oraz innych dziedzin medycyny.
W procesie leczenia oprócz standardowej farmakoterapii stosuje elementy pracy psychoterapeutycznej celem poprawy funkcjonowania pacjenta.

Więcej

PUBLIKACJE NAUKOWE:
1. Miodek A, Szemraj P, Kocur J, Ryś A. Depresja maskowana – historia i współczesność. Pol. Merk. Lek. 2007; XXIII(133):78-80;
2. Ryś A, Miodek A, Szemraj P, Szemraj J, Kocur J. Immunologiczne i endokrynologiczne aspekty patogenezy depresji. Postępy Psychiatrii i Neurologii. 2007;16(4):335-337;
3. Ryś A, Miodek A, Szemraj P, Szemraj J, Kocur J. Interleukina-6 – jej funkcje, wpływ na zaburzenia nastroju i inne procesy chorobowe. Postępy Psychiatrii i Neurologii. 2007;16(4):331-334;
4. Ryś A, Miodek A, Szemraj P, Ławniczek-Kamińska R, Wawrzyniak Z. Koincydencja schizofrenii i guza mózgu czy objawy schizofrenopodobna maskujące guz – opis przypadku. Badania Nad Schizofrenią. 2006; 168-175