lek.med. Katarzyna Sowa-Wojewoda

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Odbyła specjalizację z psychiatrii w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Łodzi. W 2019 r. uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywa pracując na różnych oddziałach psychiatrycznych oraz w poradniach zdrowia psychicznego. Zdobytą wiedzę i kwalifikacje rozwija uczestnicząc w kursach, zjazdach, konferencjach i warsztatach naukowych oraz śledząc najnowsze doniesienia w dziedzinie psychiatrii i medycyny.
Szczególnie interesuje się leczeniem zaburzeń psychosomatycznych oraz lękowych. W swojej pracy do każdego pacjenta stara się podchodzić indywidualnie oraz wielowymiarowo.

lek. med. Marlena Sońta-Marciniak

Jestem absolwentką Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Szkolenie specjalizacyjne odbyłam w CSK UM w Łodzi. Tytuł specjalisty zdobyłam w 2017r. Ukończyłam szkolenia -” Jak metodami psychoterapii poznawczo- behawioralnej pracować z pacjentami z rozpoznaniem psychozy ( w tym schizofrenii)”, ” CBT zaburzeń snu”, „Psychoonkologia”. Kwalifikacje specjalisty aktualizuję również w formie konferencji naukowych. Zajmuję się diagnostyką i leczeniem zaburzeń oraz chorób psychicznych u dorosłych. Posiadam doświadczenie w psychiatrii konsultacyjnej (leczenie zaburzeń psychicznych w przebiegu chorób somatycznych, również neurologicznych).

lek. med. Marta Rechenek – Białkowska

Lekarz specjalista psychiatra dorosłych. Aktualnie pracuje w Klinice Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych Centralnego Szpitala Klinicznego – Instytutu Stomatologii UM w Łodzi. W latach 2012-2015 pracowała jako lekarz rezydent w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. Babińskiego w Łodzi. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Swoje doświadczenie zdobywała pracując i dyżurując w oddziałach szpitalnych psychiatrycznych, w szpitalach wielospecjalistycznych, a także w lecznictwie ambulatoryjnym.
Swoje umiejętności i kwalifikacje systematycznie doskonali uczestnicząc w konferencjach, zjazdach i kursach psychiatrycznych. Prowadzi także zajęcia dydaktyczne z psychiatrii ze studentami Wydziału Lekarskiego polsko- i anglojęzycznymi.

mgr Katarzyna Kaczor – Cadiot

Psycholożka, psychoterapeutka z wykształcenia i zamiłowania. Posiadam kilkunastoletnie, bogate doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Stale rozwijam swoje umiejętności, chłonę wiedzę i podwyższam swoje kompetencje , uczestnicząc w szkoleniach, seminariach i konferencjach.
Ukończyłam studia w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego- specjalność psychologia kliniczna i zdrowia, Czteroletnie szkolenie w Terapii Poznawczo-Behawioralnej Osób Dorosłych – jestem w trakcie procesu certyfiakcji, jak również podyplomowe studia z zakresu zarządzanie zasobami ludzkimi. Moja praca podlega regularnej superwizji. Posiadam uprawnienia pedagogiczne i liczne szkolenia terapeutyczne, diagnostyczne i psychoedukacyjne w tym: Kurs Terapii Rodzin Instytutu Ericksonowskiego, Studium Przeciwdziałania Krzywdzeniu Dzieciom, Kurs Racjonalnej Terapii Zachowania Io ,Terapia Poznawczo-Behawioralna osób dorosłych, Terapii Schematów oraz liczne szkolenia z diagnozy i terapii dzieci i młodzieży w tym ADHD, zaburzeń emocjonalnych, depresji, przemocy, zaburzeń zachowania oraz autyzmu. Posiadam uprawnienia do prowadzenia Warsztatów dla Dobrych Rodziców, których kilka edycji przeprowadziłam. Swoje doświadczenie zdobywałam w pracy w Szpitalu, Fundacji, Poradniach Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, Osób dorosłych, w placówkach Oświatowych i Interwencyjnych. Jestem zafascynowana wewnętrznym potencjałem człowieka, drzemiącymi w ludziach możliwościami. Najwięcej satysfakcji w pracy przynosi mi towarzyszenie pacjentom w odkrywaniu dróg pomocnych w przezwyciężaniu kryzysów i otwierających szanse na rozwój. Z pracy z dorosłymi czerpię siłę i odwagę, a praca z dziećmi kształci we mnie wyobraźnię, fantazję i optymizm.

lek. med. Emilia Frankowska

Emilia Frankowska – ZnanyLekarz.pl

Lekarz, Absolwentka Wydziału Wojskowo-Lekarskiego UM w Łodzi, obecnie w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dorosłych.
Doświadczenie zawodowe zdobywa pracując na co dzień w oddziałach psychiatrycznych Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
W 2019r rozpoczęła studia doktoranckie w Klinice Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych UM, w ramach których przygotowuje pracę doktorską na temat skuteczności i bezpieczeństwa nowoczesnych metod leczenia choroby Alzheimera, uczestniczy w projektach badawczych prowadzonych w Klinice oraz prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów. Systematycznie uczestniczy w konferencjach naukowych i szkoleniach, stale podnosząc swoje kwalifikacje. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Zajmuje się leczeniem m.in. depresji, zaburzeń lękowych, zaburzeń psychosomatycznych, zaburzeń psychotycznych, choroby afektywnej dwubiegunowej, zaburzeń snu, zaburzeń osobowości. W pracy skupia się na nawiązaniu z pacjentem dobrej relacji terapeutycznej będącej podstawą właściwej diagnozy i leczenia.

Więcej

mgr Małgorzata Pietrzyk

Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Łódzkim,  w 2001 roku uzyskała II stopień specjalizacji z psychologii klinicznej człowieka dorosłego. Posiada Certified Practitioner of Art of Neuro-Linguistic Programming. W 1997r ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie psychoterapii do certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od 1997r pełni funkcję biegłego Sądu Okręgowego w Łodzi.
Pracowała na Oddziale Psychiatryczynym (18 lat), w Ośrodku Terapeutycznym (OHP), na Oddziale Chirurgii Onkologicznej i Chemioterapii MSW oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego APS Medica. Zajmuje się diagnostyką psychologiczną, psychoterapią indywidualną osób w kryzysach życiowych i rozwojowych, z trudnościami interpersonalnymi i w związkach, z problemami neurotycznymi, lękowymi, depresyjnymi oraz terapią kryzysową osób z chorobą nowotworową. Posiada doświadczenie w prowadzeniu treningów interpersonalnych, asertywności i doskonalenia zawodowego.

Więcej

mgr Jakub Rychter

Psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Pracuje z klientami indywidualnymi, małżeństwami i rodzinami. Zajmuje się problemami uzależnień chemicznych (alkohol, narkotyki, nikotyna, dopalacze) oraz behawioralnych (hazard, internet). Pracuje również z osobami cierpiącymi na depresję, zaburzenia lękowe oraz doświadczającymi problemów w komunikacji interpersonalnej w związku lub rodzinie.

Więcej

mgr Renata Kobza

Renata Kobza – ZnanyLekarz.pl

Psycholog, psychoterapeutka, certyfikowana specjalistka terapii uzależnień. Od ponad dziesięciu lat pracuje z osobami uzależnionymi oraz ich rodzinami (w tym z osobami z tzw. podwójną diagnozą, osobami z syndromem DDA), a także z osobami poszukującymi pomocy w związku z depresją, lękiem, zaburzeniami odżywiania, kryzysem życiowym, problemami w relacjach interpersonalnych i związkach. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując m.in. w Poradni Leczenia Uzależnień od Narkotyków i Innych Środków Psychoaktywnych, w Oddziale terapii dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi innymi zaburzeniami psychicznymi w szpitalu im. J. Babińskiego. Od kilku lat związana zawodowo z poradnią APS-MEDICA w Łodzi. Ukończyła liczne szkolenia m.in. Kurs Terapii Rodzin Instytutu Ericksonowskiego, Studium Przeciwdziałania Krzywdzeniu Dzieciom, Kurs Racjonalnej Terapii Zachowania. Aktualnie jest w trakcie całościowego czteroletniego kursu psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Więcej

mgr Paulina Padzik-Staciwa

Dyplomowany psychoterapeuta.
Absolwentka psychologii na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego (2012 r.).
W 2018 r. ukończyła 4-letnią specjalizację z psychoterapii w Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (szkolenie do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne). Członek Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP. We wrześniu br. rozpoczyna roczne przygotowanie z zakresu psychoterapii psychoanalitycznej w Instytucie Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal w Warszawie.

Pracuje w podejściu psychodynamicznym, w swojej pracy korzysta z założeń teorii psychoanalitycznych.

Prowadzi psychoterapię indywidualną – krótko oraz długoterminową – dorosłych, młodzieży oraz par. Wierzy, że skuteczna psychoterapia polega na rozpoznaniu przyczyn problemów, pracy nad zrozumieniem sposobu myślenia i odczuwania pacjenta oraz nauce zmiany sposobu funkcjonowania.

Prowadzi konsultacje psychologiczne dla osób LGBT +.

Doświadczenie zdobywała w oddziałach szpitala psychiatrycznego – SPZOZ im. dr J. Babińskiego w Łodzi, poradniach zdrowia psychicznego, psychologicznych oraz w gabinetach prywatnych. Przez 3 lata współprowadziła analityczną grupę terapeutyczną prowadzoną zgodnie z założeniami Instytutu Analizy Grupowej Rasztów w Warszawie.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji w Krakowie u superwizora Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. dr Hanny Segal oraz w Łodzi u superwizora-aplikanta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Więcej

mgr Katarzyna Rybczyńska

Psycholog, psychoterapeuta i certyfikowany analitykie grupowy, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego oraz Instytutu Analizy Grupowej Rasztów. Specjalista psychologii klinicznej.

Posiada Certyfikat Analityka Grupowego, a takżeCertyfikat PsychoterapeutySekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Doświadczenie i wiedzę zdobywała pracując przez 14 lat w Szpitalu im. Babińskiego w Łodzi.  Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Pracuje w podejściu psychodynamicznym.

Jest również aplikantem superwizorem psychoterapii w Polskim Towarzystwie Psychologicznym.