mgr Katarzyna Kaczor – Cadiot

Psycholożka, psychoterapeutka z wykształcenia i zamiłowania. Posiadam kilkunastoletnie, bogate doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Stale rozwijam swoje umiejętności, chłonę wiedzę i podwyższam swoje kompetencje , uczestnicząc w szkoleniach, seminariach i konferencjach.
Ukończyłam studia w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego- specjalność psychologia kliniczna i zdrowia, Czteroletnie szkolenie w Terapii Poznawczo-Behawioralnej Osób Dorosłych – jestem w trakcie procesu certyfiakcji, jak również podyplomowe studia z zakresu zarządzanie zasobami ludzkimi. Moja praca podlega regularnej superwizji. Posiadam uprawnienia pedagogiczne i liczne szkolenia terapeutyczne, diagnostyczne i psychoedukacyjne w tym: Kurs Terapii Rodzin Instytutu Ericksonowskiego, Studium Przeciwdziałania Krzywdzeniu Dzieciom, Kurs Racjonalnej Terapii Zachowania Io ,Terapia Poznawczo-Behawioralna osób dorosłych, Terapii Schematów oraz liczne szkolenia z diagnozy i terapii dzieci i młodzieży w tym ADHD, zaburzeń emocjonalnych, depresji, przemocy, zaburzeń zachowania oraz autyzmu. Posiadam uprawnienia do prowadzenia Warsztatów dla Dobrych Rodziców, których kilka edycji przeprowadziłam. Swoje doświadczenie zdobywałam w pracy w Szpitalu, Fundacji, Poradniach Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, Osób dorosłych, w placówkach Oświatowych i Interwencyjnych. Jestem zafascynowana wewnętrznym potencjałem człowieka, drzemiącymi w ludziach możliwościami. Najwięcej satysfakcji w pracy przynosi mi towarzyszenie pacjentom w odkrywaniu dróg pomocnych w przezwyciężaniu kryzysów i otwierających szanse na rozwój. Z pracy z dorosłymi czerpię siłę i odwagę, a praca z dziećmi kształci we mnie wyobraźnię, fantazję i optymizm.