lek. med. Emilia Frankowska

Emilia Frankowska – ZnanyLekarz.pl

Lekarz, Absolwentka Wydziału Wojskowo-Lekarskiego UM w Łodzi, obecnie w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dorosłych.
Doświadczenie zawodowe zdobywa pracując na co dzień w oddziałach psychiatrycznych Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
W 2019r rozpoczęła studia doktoranckie w Klinice Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych UM, w ramach których przygotowuje pracę doktorską na temat skuteczności i bezpieczeństwa nowoczesnych metod leczenia choroby Alzheimera, uczestniczy w projektach badawczych prowadzonych w Klinice oraz prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów. Systematycznie uczestniczy w konferencjach naukowych i szkoleniach, stale podnosząc swoje kwalifikacje. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Zajmuje się leczeniem m.in. depresji, zaburzeń lękowych, zaburzeń psychosomatycznych, zaburzeń psychotycznych, choroby afektywnej dwubiegunowej, zaburzeń snu, zaburzeń osobowości. W pracy skupia się na nawiązaniu z pacjentem dobrej relacji terapeutycznej będącej podstawą właściwej diagnozy i leczenia.

Więcej