mgr Małgorzata Pietrzyk

Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Łódzkim,  w 2001 roku uzyskała II stopień specjalizacji z psychologii klinicznej człowieka dorosłego. Posiada Certified Practitioner of Art of Neuro-Linguistic Programming. W 1997r ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie psychoterapii do certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od 1997r pełni funkcję biegłego Sądu Okręgowego w Łodzi.
Pracowała na Oddziale Psychiatryczynym (18 lat), w Ośrodku Terapeutycznym (OHP), na Oddziale Chirurgii Onkologicznej i Chemioterapii MSW oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego APS Medica. Zajmuje się diagnostyką psychologiczną, psychoterapią indywidualną osób w kryzysach życiowych i rozwojowych, z trudnościami interpersonalnymi i w związkach, z problemami neurotycznymi, lękowymi, depresyjnymi oraz terapią kryzysową osób z chorobą nowotworową. Posiada doświadczenie w prowadzeniu treningów interpersonalnych, asertywności i doskonalenia zawodowego.

Więcej